Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50470-3:2006/A1:2019

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия (индекси за клас A, B и C)

Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
14.03.2019 г.

Главна информация

60.60     14.03.2019 г.

март 2025

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

91.140.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/32/EU

Средства за измерване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50470-3:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50470-3:2006/A1:2019
60.60 Публикуван стандарт
14.03.2019 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50470-3:2022

Свързан проект

Въвежда EN 50470-3:2006/A1:2018