Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17116-2:2019

Спецификации за машини за обществени перални. Определения и изпитване на капацитета и характеристики за потребление. Част 2: Барабани за сушене на партиди

Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 2: Batch drying tumblers
14.03.2019 г.

Главна информация

60.60     14.03.2019 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

97.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя характеристиките на барабани за сушене на партиди и дава обичайните методи за изпитване на тези характеристики, с оглед на капацитет на машината, консумация на енергия и производителност. Приложим е за използване като препоръка в проекта на поръчка за покупка на барабани за сушене на партиди за индустриални цели. В допълнение той се препоръчва за определяне консумацията на енергия в съответствие с Директива 2009/125 EC.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/30/EU

Посочване на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите

2009/125/EC

Създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17116-2:2019
60.60 Публикуван стандарт
14.03.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17116-2:2018