Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17116-4:2019

Спецификации за машини за обществени перални. Определения и изпитване на капацитет и характеристики за потребление. Част 4: Перални екстрактори

Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 4: Washer-extractors
16.10.2019 г.

Главна информация

60.60     16.10.2019 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

97.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този проект на европейски стандарт определя характеристиките на перални екстрактори и дава обичайните методи за изпитване на тези характеристики, с оглед капацитет на машината, консумация на енергия и производителност.
Приложим е за използване като препоръка в проекта на поръчка за покупка на перални екстрактори, чйто използваем нето обем е 400 dm3 (литри) респективно 40 kg и отгоре.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/30/EU

Посочване на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите

2009/125/EC

Създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17116-4:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.10.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17116-4:2019