Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 3927:2018

Метални прахове, с изключение на прахове за твърди сплави. Определяне на уплътняемостта посредством едноосово уплътняване (ISO 3927:2017)

Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of compressibility in uniaxial compression (ISO 3927:2017)
14.02.2018 г.

Главна информация

60.60     14.02.2018 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя методи за измерване на степента на уплътняване на металните прахове, когато са подложени на едноосево натоварвана на натиск в затворена матрицапри специфицирани условия.
Методът не е приложим за прахове за твърди сплави.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 3927:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3927:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3927:2017

Въвежда ISO 3927:2017