Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 3923-1:2018

Метални прахове. Определяне на насипна плътност. Част 1: Метод с фуния (ISO 3923-1:2018)

Metallic powders - Determination of apparent density - Part 1: Funnel method (ISO 3923-1:2018)
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на ISO 3923 определя метод с фуния за определяне на привидна плътност на метални прахове при стандартизирани условия.
Методът е прадназначен за метални прахове, които изтичат свободно през отвор с диаметър 2,5 mm. Той може да бъде използван обаче и за прахове, които изтичат трудно през отвор с диаметър 2,5 mm, но изтичат лесно през отвор с диаметър 5 mm.
Методите за определяне на привидната плътност на прахове, които не изтичат през отвор с диаметър 5 mm, са определени в ISO 3923-2.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 3923-1:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3923-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3923-1:2018

Въвежда ISO 3923-1:2018