Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 4644-001:2018

Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични, модулирани, правоъгълни съединители с правоъгълни щифтове с продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част 001: Технически изисквания

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 001: Technical specification
15.03.2018 г.

Главна информация

60.60     15.03.2018 г.

BDS

ТК-0/ПС-36

Европейски стандарт

49.060     49.090  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies the required characteristics, the condition for qualification, acceptance and quality assurance for electrical and optical rectangular connectors with single or multiple removable rectangular inserts for use in a temperature range from – 65 °C to 175 °C continuous for electrical contact.
This family of connectors is particularly suitable for aeronautic use in zones of severe environmental conditions on board aircraft, applying EN 2282.
Inserts for fiber optic contacts or mixing fiber optic contacts and electrical contacts are described in EN 4639-002.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 4644-001:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 4644-001:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.03.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 4644-001:2017