Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10042:2018

Заваряване. Електродъгово заварени съединения от алуминий и неговите сплави. Нива на качество според несъвършенствата (ISO 10042:2018)

Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO 10042:2018)
17.10.2018 г.

Главна информация

60.60     17.10.2018 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира нивата на качество според несъвършенствата при електродъгово заварени съединения от алуминий и неговите сплави. Той се прилага за материали с дебелини над 0,5 mm.
Дадени са три нива на качество за да може да се прилагат към широк обхват от заварени конструкции. Те са означени със символи В, С и D. Ниво на качество В съответства на най-високите изисквания към готовия заваръчен шев. Нивата на качество се отнасят до качеството на продукцията, а не до годността за употреба (виж 3.2) на произвеждания продукт.
Този документ е приложим за всички видове заваръчни шевове (например челни шевове, ъглови шевове и тръбни разклонения) за ръчно, механизирано и автоматизирано заваряване и за всички заваръчни позиции.
Той е приложим за следните заваръчни процеси:
- eлектродъгово заваряване с топящ се метален електрод в защитна среда от инертен газ (МИГ заваряване);
- eлектродъгово заваряване с волфрамов електрод в защитна среда от инертен газ (ВИГ заваряване);
- плазмено заваряване.
Не е приложим за металургични аспекти (например размер на зърното, твърдост).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10042:2006/AC:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10042:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10042:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10042:2018

Въвежда ISO 10042:2018