Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13144:2019

Метални и други неорганични покрития. Метод за количествено измерване на адхезия чрез изпитване за якост

Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative measurement of adhesion by tensile test
16.05.2019 г.

Главна информация

60.60     16.05.2019 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

25.220.40     25.220.99  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя количествен метод за измерване на силата на адхезия на метални и други неорганични покрития, нанесени върху метални, полимерни и стъклени основи.
Типичните покрития, за които се прилага този документ, са метални покрития като алуминий, мед, никел, никел плюс хром, сребро, калай, калай-никелови сплави, цинк, злато, както и други неорганични покрития като оксиди или нитриди, например от алуминий, индий и индий-калай, силиций, ниобий, титан, волфрам, цирконий и др.
Този документ не се прилага за определени покрития с горещо потапяне, термично пръскане и механични покрития, за които могат да се прилагат други стандарти, напр. EN ISO 14916 или EN ISO 4624.
Изпитването е валидно, ако кохезионните и адхезионните свойства на свързващото вещество са по-високи от тези на покритието, подложено на изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13144:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13144:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13144:2018