Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4490:2018

Метални прахове. Определяне скоростта на изтичане чрез калибрирана фуния (флоуметър на Hall) (ISO 4490:2018)

Metallic powders - Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter) (ISO 4490:2018)
17.10.2018 г.

Главна информация

60.60     17.10.2018 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 4490:2018 специфицира метод за определяне на скоростта на изтичане на метални прахове, включително прахове за твърди сплави, с помощта на калибрирана фуния (флоуметър на Hall).
Методът е приложим само за прахове, които изтичат свобждно приз специфициран изпитвателен отвор.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 4490:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4490:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4490:2018

Въвежда ISO 4490:2018