Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1647:2019

Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих. Подвижни жилища. Изисквания за обитаване по отношение на здравето и безопасността

Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation requirements relating to health and safety
14.02.2019 г.
95.99 Отменен стандарт   17.11.2021 г.

Главна информация

95.99     17.11.2021 г.

BDS

ТК-14

Европейски стандарт

43.100  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies requirements intended to ensure safety and health of persons using caravan holiday homes as defined in EN 13878, as temporary or seasonal accommodation.
It specifies grades of resistance to snow loads and the stability of the structure of caravan holiday homes as well as the minimum information to be included in a user's handbook.
It also specifies the corresponding test methods.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1647:2012

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1647:2019
95.99 Отменен стандарт
17.11.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 1647:2018/A1:2021

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1647:2018+A1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 1647:2018