Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 18592:2019

Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на заварени съединения. Метод за изпитване на умора на многоточково заварени образци (ISO 18592:2019)

Resistance welding - Destructive testing of welds - Method for the fatigue testing of multi-spot-welded specimens (ISO 18592:2019)
16.12.2019 г.

Главна информация

60.60     16.12.2019 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира образци за изпитване и процедури за провеждане на изпитване на умора при постоянна амплитуда на натоварване на многоточково заварени и многоосеви образци в обхвата на дебелини от 0,5 mm до 5 mm при стайна температура и максимална относителна влажност от 80 %. Приложимостта на този документ за по-големи дебелини може да бъде ограничена от механични свойства, като граница на провлачане и обработваемостта на материала за образеца. Обхватът на дебелини за съвременни високоякостни стомани (AHSS) обикновено е под 3,0 mm. По-големи дебелини се прилагат например за алуминиевите сплави.
В зависимост от използвания образец, от резултатите е възможно да се оцени поведението на умора на:
- точкови шевове, подложени на определено равномерно разпределение на натоварването;
- точкови шевове, подложени на определено неравномерно разпределение на натоварването;
- точкови шевове, подложени на различни определени комбинации от натоварвания на срязване, отлепване и нормално напрежение; и
- изпитвания образец.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 18592:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 18592:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 18592:2019

Въвежда ISO 18592:2019