Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 19085-13:2020

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 13: Многодискови циркуляри за надлъжно рязане с ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл (ISO19085-13:2020)

Woodworking machines - Safety - Part 13: Multi-blade rip sawing machines with manual loading and/or unloading (ISO 19085-13:2020)
16.09.2020 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

13.110     79.120.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава изискванията и мерки за безопасност и мерки за стационарни Многодискови циркуляри за надлъжно рязане, с ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл, наричани по-долу "машини", предназначени за рязане на масивна дървесина и материал с подобни физически характеристики на дървесината.
Той разглежда всички значими опасности, опасни ситуации и събития, изброени в точка 4, отнасящи се до машините, при експлоатация, настройване и поддържане по предназначение и при условия, определени от производителя включително и разумно предвидима неправилна употреба. Под внимание са взети и етапите на транспортиране, монтаж, демонтаж, извеждане от експлоатация и бракуване.
ЗАБЕЛЕЖКА За свързани, но незначителни опасности, например остри ръбове на рамката на машината, виж ISO 12100:2010.
Този документ не разглежда специфични опасности, свързани с комбиниране на единични машини с други машини като част от линия
Не е приложим за машини:
- За всички циркулярни триони едновретенни монтирани само под нивото на детайла;
- предназначени за употреба в потенциално експлозивна атмосфера;
- произведени преди публикуването му

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1870-4:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 19085-13:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 19085-13:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 19085-13:2020

Въвежда ISO 19085-13:2020