Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11666:2018

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Нива на приемане (ISO 11666:2018)

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2018)
17.05.2018 г.

Главна информация

60.60     17.05.2018 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 11666:2018 определя две ултразвукови нива на приемане, познати като ниво на приемане 2 (AL 2) и ниво на приемане 3 (AL 3) за заварени съединения с пълен провар от феритни стомани, съответстващи на ISO 5817:2014, нива на качество В и С. Ниво на приемане, съответстващо на нивото на качество D на ISO 5817, не е включено в този документ, тъй като ултразвуковото изпитване обикновено не се изисква за това качество на заваряване.
Тези нива на приемане са приложими при изпитвания, проведени в съответствие с ISO 17640.
ISO 11666:2018 се прилага при изпитване на заваръчни шевове с пълен провар от феритни стомани с дебелини от 8 mm до 100 mm. Той може да се използва и за други видове заваръчни шевове, материали и дебелини, при условие, че изпитванията са извършени с необходимото отчитане на геометрията и акустичните свойства на компонента и може да бъде използвана подходяща чувствителност, за да се даде възможност нивата на приемане от този документ да бъдат приложени. Номиналната честота на осезателите използвани в този документ, е между 2 MHz и 5 MHz, освен ако не е необходимо намаляване или изисквания за по-висока разделителна способност за други честоти. Използването на тези нива на приемане във връзка с честоти извън този обхват трябва да бъде разгледано внимателно.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 11666:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11666:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.05.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11666:2018

Въвежда ISO 11666:2018