Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17397-2:2023

Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология

Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
14.08.2023 г.

Главна информация

60.60     14.08.2023 г.

BDS

ТК-28

Чисто национален стандарт

01.040.17  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този речник се дава набор от определения и свързаните с тях термини на английски и френски език като система от основни и общи понятия, използвани в областта на законовата метрология.
Този речник е предназначен да се използва за справка от метролози, както и от други специалисти, участващи в различни дейности, свързани със законовата метрология - от измерване и законов метрологичен контрол до разработване на законодателство. Речникът може да бъде също справочник за правителствени и неправителствени организации, търговски асоциации, производители на средства за измерване и потребители на метрологични услуги. Той има за цел да допринесе за глобалното хармонизиране на терминологията, използвана в законовата метрология.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 17397-2:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17397-2:2023
60.60 Публикуван стандарт
14.08.2023 г.