Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС 17397-2:2021

Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология

Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology

Главна информация

20.20     24.03.2017 г.

BDS

ТК-28

Чисто национален стандарт

01.040.17  

Обект и област на приложение

В този речник се дава набор от определения и свързаните с тях термини на английски и френски език като система от основни и общи понятия, използвани в областта на законовата метрология.
Този речник е предназначен да се използва за справка от метролози, както и от други специалисти, участващи в различни дейности, свързани със законовата метрология - от измерване и законов метрологичен контрол до разработване на законодателство. Речникът може да бъде също справочник за правителствени и неправителствени организации, търговски асоциации, производители на средства за измерване и потребители на метрологични услуги. Той има за цел да допринесе за глобалното хармонизиране на терминологията, използвана в законовата метрология.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС 17397-2:2021
20.20 Начало на разработване на работен документ
24.03.2017 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход