Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1090-3:2019

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
17.06.2019 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.080.17  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания за изпълнение на конструктивни елементи и конструкции от алуминиеви сплави, направени от:
а) валцувани листове, ленти и плочи;
b) екструдиран алуминий;
c) студено изтеглени телове, пръти и тръби;
d) изковки;
e) отливки.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Изпълнението на конструктивни елементи се позовава като производство, в съответствие с EN 1090-1.
Този документ специфира изисквания, независещи от вида и формата на алуминиевата конструкция и той е приложим за конструкции, подложени предимно на статични товари, както и за конструкции, подложени на умора. Той специфицира изисквания, свързани с класовете на изпълнение, които са отнесени към класовете на значимост.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Класовете на значимост са определени в ЕN 1990.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Препоръки за избор на класа на изпълнение във връзка с класа на значимост са дадени в EN 1999-1-1.
Този документ обхваща елементи, направени от съставни продукти с дебелина не по-малка от 0,6 mm, а за заварени елементи - не по-малка от 1,5 mm.
За компонентите, изработени от студено формувани профилни листове, които са в обхвата на FprEN 1090-5, изискванията на FprEN 1090-5 имат предимство пред съответните изисквания в този документ.
Този документ се прилага за конструкции, проектирани съгласно съответните части на EN 1999. Когато този документ се използва за конструкции, проектирани съгласно други правила за проектиране, или са използвани други сплави, не обхванати от EN 1999, оценката на надеждността на елементите трябва да се прави съгласно тези правила.
Този документ специфицира изисквания за подготовка на повърхността, преди прилагане на защитна обработка и дава указания за такава обработка в информационно приложение.
Този документ дава възможност за специфициране на изисквания, които да удовлетворяват специфичните изисквания на проекта.
Този документ е приложим също за временни алуминиеви конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1090-3:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1090-3:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1090-3:2019