Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15129:2018

Антисеизмични устройства

Anti-seismic devices
16.07.2018 г.

Главна информация

60.60     16.07.2018 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

91.120.25  

английски  

До хармонизиране на настоящото издание на стандарта за целите на оценяване на съответствието трябва да се ползва предишното отменено издание БДС EN 15129:2009.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт обхваща проектиране на устройства, които се влагат в конструкциите, с цел промяна на реагирането им на сеизмични въздействия. Той специфицира функционални изисквания и общи правила за проектиране на устройства за сеизмични и несеизмични проектни ситуации, характеристики на материалите, изисквания към производството и изпитванията, изисквания към монтажа и поддържането. Този европейски стандарт обхваща видовете устройства и комбинации от тях, както е определено в т. 3.4.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15129:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15129:2018
60.60 Публикуван стандарт
16.07.2018 г.

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 15129-6:2022

ПРОЕКТ
prБДС EN 15129-1:2023

ПРОЕКТ
prБДС EN 15129-2:2023

ПРОЕКТ
prБДС EN 15129-3:2023

ПРОЕКТ
prБДС EN 15129-4:2023

ПРОЕКТ
prБДС EN 15129-5:2023

ПРОЕКТ
prБДС EN 15129-6 rev:2023

Свързан проект

Въвежда EN 15129:2018