Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50569:2013/A1:2018

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични изисквания за електрически центрофуги за пране с търговско предназначение

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric spin extractors
14.06.2018 г.

Главна информация

60.60     14.06.2018 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

97.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Изменение:
Второто изречение от втория параграф да се чете:
перални машини, които са обявени за търговска употреба в зона, отворена за обществено ползване и експлоатирани от лица, напр. в перални,
5-и параграф да се чете:
Този европейски стандарт не се прилага за:
а) машини за промишлено пране с обем на барабана >150 l,
b) центрофуги за пране

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50569:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50569:2013/A1:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50569:2013/A1:2018