Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1047-2:2019

Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за устойчивост на огън. Част 2: Помещения за данни и контейнери за данни

Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container
15.08.2019 г.

Главна информация

60.60     15.08.2019 г.

BDS

ТК-53

Европейски стандарт

13.220.40     13.310     35.020  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част от европейския стандарт EN 1047 определя изискванията за помещенията за данни и контейнерите за данни. Тя включва метод за изпитване за определяне на способността на помещенията за данни и контейнерите за данни да защитават носителите на данни, чувствителни към температура и влажност (виж 3.5) и хардуерни системи (виж 3.6) от въздействието на пожар. Посочен е и метод за изпитване за измерване на устойчивостта на механично напрежение (изпитване на удар), осигурен от помещения за данни тип В и контейнери за данни.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1047-2:2009+A1:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1047-2:2019
60.60 Публикуван стандарт
15.08.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1047-2:2019