Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13053:2020

Вентилация на сгради. Агрегати за обработка на въздух. Класификация и характеристики на агрегати, съставни части и секции

Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections
21.04.2020 г.

Главна информация

60.60     21.04.2020 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията и изпитванията за оценяване и характеристиките на агрегати за обработка на въздуха (AHU), разположени в нежилищните сгради. Той определя изискванията, класификациите и изпитването на съставните части и секциите от агрегати за обработка на въздуха.
Този документ се отнася за изпитванията в лаборатория и на място. Този документ е приложим както за масово произвежданите агрегати за обработка на въздуха, така и за произведени по поръчка агрегати за обработка на въздуха.
Този стандарт се прилага за AHU и за отделните секции на AHU с проектен въздушен поток > 250 m3/h. Този документ се отнася за агрегати с допълнителни компоненти за обработка на въздуха, в допълнение към филтрирането.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Вентилационните агрегати за жилищни сгради са обхванати от EN 13142.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Еднопосочните вентилационни агрегати за нежилищни сгради, които се състоят само от корпус, вентилатор с или без филтър, са обхванати от EN 17291.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1253/2014

Прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилационни агрегати

1254/2014

Допълване на Директива 2010/30/ЕС по отношение на енергийното етикетиране на вентилационните агрегати за жилищни помещения

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13053:2006+A1:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13053:2020
60.60 Публикуван стандарт
21.04.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13053:2019