Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12954:2020

Общи принципи за катодна защита на зарити или потопени крайбрежни метални конструкции

General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures
14.02.2020 г.

Главна информация

60.60     14.02.2020 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

23.040.99     77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва общите принципи за изпълнение и управление на една система за катодна защита срещу корозионни атаки върху конструкции, които са зарити или в контакт с почвата, повърхностни пресни води или подземни води, с и без намесата на външни електрически източници. Той определя критериите, които трябва да бъдат постигнати за ефективна катодна защита.
За конструкции, които не могат да бъдат електрически изолирани от съседни въздействащи структури, може да е невъзможно да се използват критериите, определени в настоящия документ. В този случай ще се прилага EN 14505 (виж 9.4 "Електрическа непрекъснатост/прекъсване на контакта").
За да се подпомогне вземането на решение дали да се приложи катодна защита или не, вероятността от корозия може да бъде оценена чрез приложение A. Приложение A обобщава изискванията на EN 12501-1 [2] и EN 12501-2 [3].
Катодната защита на конструкции, потопени в морска вода, е обхваната от EN 12473 и серия от стандарти, по-специфични за различни приложения.
Катодната защита за стоманобетонни конструкции е обхваната от EN ISO 12696.
Този документ е приложим във връзка с:
- EN ISO 15589-1 за приложение за заровени или потопени катодни тръбопроводи,
- EN 50162 за управление на блуждаещи токове от постоянен ток (d.c.),
- EN ISO 18086 за управление на корозията, дължаща се на променливотокови (а.c.). смущения от източници на високо напрежение и тягови системи на променлив ток (а.c.),
- EN 13509 за методи за измерване на катодна защита
- EN 50443 за управление на защитата за напрежение на докосване и стъпка.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12954:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12954:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12954:2019