Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16151:2018

Корозия на метали и сплави. Ускорено изпитване в серия с излагане на пари на киселинна сол в сухи и влажни условия (ISO 16151:2018)

Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic test with exposure to acidified salt spray, dry and wet conditions (ISO 16151:2018)
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява две ускорени процедури за корозионни изпитвания, Методи А и Б, за сравнителна оценка на метални материали със или без трайна защита срещу корозия или временна защита от корозия във външна солена и/или киселинна дъждовна среда. Тя също установява използваната апаратура. Двете изпитвания включват циклично излагане на образците на подкиселени солени спрейове, "сухи" и "мокри" условия.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 16151:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16151:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16151:2018

Въвежда ISO 16151:2018