Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14024:2018

Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид І. Принципи и процедури (ISO 14024:2018)

Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures (ISO 14024:2018)
17.05.2018 г.
17.03.2021 г.

Главна информация

60.60     17.05.2018 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14024:2018 establishes the principles and procedures for developing Type I environmental labelling programmes, including the selection of product categories, product environmental criteria and product function characteristics, and for assessing and demonstrating compliance. ISO 14024:2018 also establishes the certification procedures for awarding the label.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14024:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14024:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.05.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14024:2018

Въвежда ISO 14024:2018