Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60846-2:2018

Апаратура за радиационна защита. Апарати за заобикаляща и/или насочена еквивалентна (обявена) доза и/или монитори за бета, Х- и гама излъчване. Част 2: Преносими апарати за целите на аварийна радиационна защита с висок обхват на бета и фотонна доза и обявена стойност на дозата (IEC 60846-2:2015)

Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes
18.09.2018 г.

Главна информация

60.60     18.09.2018 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

13.280     13.28  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази втора част на EN 60846 се прилага за преносими апарати или преносима еквивалентна обявена стойност на дозата и/или монитори за измерване на околната среда, и/или насочена еквивалентна обявена стойност на дозата за външно бета, за ренгеново и за гама излъчване на енергии до 10 MeV по време на аварийни ситуации.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60846-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
18.09.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60846-2:2018

Въвежда IEC 60846-2:2015 ED2