Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 16931-2:2017

Електронно фактуриране. Част 2: Списък на синтаксиси, които са в съответствие с EN 16931-1

Electronic invoicing - Part 2: List of syntaxes that comply with EN 16931-1
14.12.2017 г.
17.10.2018 г.

Главна информация

90.93     17.12.2020 г.

90.00    17.12.2023 г.

BDS

ТК-84

Техническа спецификация

35.240.20     35.240.63  

Безплатният достъп до този стандартизационен документ е спонсориран от Европейската комисия въз основа на споразумение със CEN. Стандартът е наличен само онлайн в pdf формат, като може да бъде свален през профила на клиента в интернет магазина на БИС.

Изтегли

СД CEN/TS 16931-2:2017 :: EN

Изтегли безплатно

СД CEN/TS 16931-2:2017 :: BG

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

В тази Техническа спецификация в Точка 7 е представен списък от синтаксиси, които са в съответствие с и позволяват да се изрази синтактично основният модел на фактурата, както е определен в EN 16931 1:2017, съгласно критериите за подбор, посочени в Заявката за стандартизация [1].

Наборът от синтаксиси също произлиза от Заявката за стандартизация [1]. В нея се посочва, че, за да се ограничат разходите на обществените органи, списъкът в идеалния случай не трябва да надвишава пет синтаксиса. Взети са предвид и са оценени четири синтаксиса съгласно критериите, посочени в Заявката за стандартизация [1].

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/55/EU

Електронно фактуриране при обществените поръчки

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 16931-2:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
17.12.2020 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 16931-2:2017