Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12941:2021

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a loose fitting respiratory interface - Requirements, testing, marking

Главна информация

60.55     9.08.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

Обект и област на приложение

Този стандарт определя минимални изисквания за филтриращи апарати с нагнетяващ вентилатор, които включват шлем или качулка с газозащитен филтър/и, филтър/и за частици или комбиниран филтър/и, използвани за защита на дихателните органи. Той не се прилага за средства, предназначени за употреба в условия, където има или е възможен недостиг на кислород (съдържание на кислород по-малко от обемни части от 17%). Той не се прилага също за предназначени за евакуация средства за защита на дихателните органи. Този стандарт съдържа лабораторни и експлоатационни изпитвания на свойствата, за да се осигури съответствието с изискванията.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12941:2001

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12941:2001/A2:2008

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12941:2001/A1:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12941:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
9.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12941:2023