Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14593-1:2018

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан, командван от белите дробове. Част 1: Апарат с цяла маска. Изисквания, изпитване и маркировка

Respiratory protective devices - Compressed air line breathing devices with demand valve - Part 1: Devices with a full face mask - Requirements, testing and marking
14.08.2018 г.

Главна информация

60.60     14.08.2018 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя минималните изисквания за дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия с клапан, командван от белите дробове. Обхванати са лабораторните изпитвания за оценяване на съответствието с изискванията.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14593-1:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14593-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.08.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14593-1:2018