Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14044:2006/A1:2018

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines - Amendment 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)
15.03.2018 г.
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     15.03.2018 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     13.020.60  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14044:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14044:2006/A1:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.03.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14044:2006/A1:2018

Въвежда ISO 14044:2006/Amd 1:2017