Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 17081:2018

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Проектиране на пластмасови болтове и дюбели

Design of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Технически доклад

21.060.01     91.080.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този технически доклад дава препоръки за проектиране в крайно гранично състояние, в допълнение на EN 1992-4, за допълнително монтирани закрепващи елементи, с изключение на винтове за бетон, които пренасят само статични натоварвания към бетона, когато натоварванията върху единичен закрепващ елемент са определени чрез пластичен анализ на възела, където са отчетени само равновесните условия, но не и условията на съвместимост. Умора, удар и сеизмични натоварвания не са обхванати.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 17081:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 17081:2018

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход