Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 17080:2018

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Анкерни канали. Допълнителни правила

Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Технически доклад

21.060.01     91.080.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

EN 1992-4:2018 обхваща анкерни канали, разположени в напукан или ненапукан бетон, подложен на натоварване на опън и/или срязване, перпендикулярно на надлъжната ос на канала, както и комбинация от тези натоварвания. Срязване в посоката на надлъжната ос на канала, комбинация от надлъжно и напречно срязване, комбинация от опън и срязване по посока на надлъжната ос на канала и комбинация от натоварвания във всички посоки, са изключени.
Този технически доклад предоставя правила за проектиране на анкерни канали при статично и квазистатично натоварване на срязване, действащо по посока на назлъжната ос на канала и всички възможни комбинации от натоварвания на срязване и опън, действащи върху канала, както и правила за проектиране на анкерни канали с допълнителна армировка за поемане на срязването, допълнителни и алтернативни на правилата в EN 1992- 4:2018. Взети са предвид всички съответни модели на разрушаване и ще бъдат проверени. Умора, удар и сеизмични натоварвания не са обхванати.
Правилата за проектиране в този документ са валидни само за анкерни канали с европейска техническа спецификация за продукта. (виж повече на английски)

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 17080:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 17080:2018