Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 17079:2018

Проектиране на закрепващи елементи за използване в бетон. Статично неопределими неносещи системи

Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Технически доклад

21.060.01     91.080.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Този технически доклад предоставя правила за проектиране на закрепващи елементи за свързване на статически неопределени неконструктивни леки системи (например окачени тавани, тръбни инсталации, въздуховоди) към бетонни елементи като стени или подове (виж фигура 1).
Предложеният модел за проектиране може да се прилага за допълнително монтирани механични и залепени анкери, обхванати от EN 1992-4:2017. 1.2. Тяхната годност ще бъде потвърдена в Европейска техническа спецификация за продукта.
Правилата за проектиране приемат следните предпоставки:
- при екстремални условия (например голяма широчина на пукнатините) може да възникне прекомерно пълзене или разрушаване на закрепващите елементи;
- елементите или системите са закрепени в най-малко три точки с едно или повече устройства за закрепване във всяка точка;
- когато в една точка на закрепване е приложено повече от едно устройство за закрепване, са използвани само устройства от един и същи вид, големина и дължина;
- закрепените системи са достатъчно корави да пренасят натоварване във всяка точка на закрепване към съседна точка на закрепване без съществено намаляване на експлоатационните характеристики на системата, както в експлоатационно, така и в крайно гранично състояние.
Този технически доклад се прилага за неконструктивна употреба в конструкции, обхванати от EN 1992-1-1. За употреби, при които се прилагат специални съображения, например ядрени централи или конструкции за гражданска защита, може да са нужни модификации. (виж повече на английски)

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 17079:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 17079:2018