Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10239:2017

Малки плавателни съдове. Системи с втечнен въглеводороден газ (LPG) (ISO 10239:2014)

Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2014)
14.12.2017 г.

Главна информация

60.60     14.12.2017 г.

BDS

ТК-0/ПС-17

Европейски стандарт

47.080  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10239:2014 covers the installation of permanently installed liquefied petroleum gas LPG systems and LPG burning appliances on small craft of up to 24 m length of hull.
It does not cover devices used for LPG-fuelled propulsion engines or LPG-driven generators.
It covers cooking appliances with internal LPG cartridges, with a capacity of 225 g or less (See Annex D).
It covers storage of all LPG cylinders but is not intended to regulate the technical requirements for such cylinders that are subject to national regulations
It does not contain procedures for commissioning the LPG installation.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2013/53/EU

Плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10239:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10239:2017
60.60 Публикуван стандарт
14.12.2017 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 10239:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10239:2017

Въвежда ISO 10239:2014