Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16407-1:2018

Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудване за съответствие с ISO 17575-1. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията (ISO 16407-1:2017)

Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16407-1:2017)
16.04.2018 г.

Главна информация

60.60     16.04.2018 г.

BDS

ТК-97

Европейски стандарт

03.220.20     35.240.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

The ISO 16407 series of standards specifies a suite of tests in order to assess the Front End and Back End behaviour compliancy towards the requirements listed in ISO 17575-1. ISO 16407-1:2017 contains the definition of such tests in the form of test purposes, listing the required initial conditions, references and individual steps in a structured textual manner.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/54/EC

Минимални изисквания за безопасност за тунели на трансевропейската пътна мрежа

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 16407-1:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16407-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
16.04.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16407-1:2017

Въвежда ISO 16407-1:2017