Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
15.01.2018 г.
29.01.2018 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-34

Европейски стандарт

03.120.20  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/IEC 17025:2017 определя общите изисквания за компетентност, безпристрастност и последователна работа на лабораториите.
ISO/IEC 17025:2017 е приложим за всички организации, извършващи лабораторни дейности, независимо от броя на персонала.
Клиенти на лаборатории, регулаторни органи, организации и схеми, използващи партньорска оценка, органи за акредитация и други използват ISO/IEC 17025:2017 при потвърждаване или признаване на компетентността на лабораториите.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран
2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 17025:2017

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO/IEC 17025/AC:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 17025:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 17025:2018/Поправка 1:2019

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 17025:2018/Поправка 2:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO/IEC 17025:2017