Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1177:2018

Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщането

Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
14.02.2018 г.
95.99 Отменен стандарт   14.02.2019 г.

Главна информация

95.99     14.02.2019 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя апаратура за изпитване и методи за определяне на ударопоглъщането на настилка при площадка за игра чрез измерване на ускорението, усетено по време на удар. Метод 1 описва процедура за определяне на „Критична височина на падане” (виж 5.1) за настилки, които предлагат възможно най-голяма ефективност при намаляването на травми на главата, когато се използват съоръжения за площадки за игра, отговарящи на стандартите от серията EN 1176. Метод 1 е приложим за изпитване, както в лаборатории, така и за изпитване на място. Метод 2 описва процедура, която се използва за оценяване на адекватността на ударопоглъщащите свойства на положената настилка в съответствие с монтираните съоръжения за площадки за игра (виж 5.2).
Забележка: Метод 2 се използва и за зоната на падане при фитнес съоръжения на открито (EN 16630) и други съоръжения, отнасящи се към този стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1177:2009

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1177:2018
95.99 Отменен стандарт
14.02.2019 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 1177:2018+AC:2019/A1:2023

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1177:2018+AC:2019

Свързан проект

Въвежда EN 1177:2018