Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 1833-11:2017

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 11: Смеси на определени целулозни влакна с някои други влакна (метод със сярна киселина) (ISO 1833-11:2017)

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid) (ISO 1833-11:2017)
14.12.2017 г.
14.03.2019 г.

Главна информация

60.60     14.12.2017 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.060.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 1833-11:2017 specifies a method, using sulfuric acid, to determine the mass percentage of cellulose fibres, after removal of non-fibrous matter, in textiles made of mixtures of
- natural and man-made cellulose fibres, such as cotton, flax, hemp, ramie, viscose, cupro, modal, lyocell
with
- polyester, polypropylene, elastomultiester, elastolefin and polypropylene/polyamide bicomponent.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1007/2011

Наименования на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 1833-11:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 1833-11:2017
60.60 Публикуван стандарт
14.12.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 1833-11:2017

Въвежда ISO 1833-11:2017