Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO/IEC 27002:2017

Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2013, включително Cor. 1:2014 и Cor. 2:2015)

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
18.04.2017 г.
14.06.2017 г.

Главна информация

60.60     18.04.2017 г.

май 2023

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

03.100.70     35.030  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт дава указания за организационните стандарти за сигурност на информацията и практиките за управление на сигурността на информацията, включително избора, внедряването и управлението на механизмите за контрол, като взема предвид обкръжаващата(ите) среда(и) на риска за сигурността на информацията на организацията.
Той е проектиран за използване от организации, които възнамеряват да:
a) изберат механизми за контрол в рамките на процеса на внедряване на система за управление на сигурността на информацията въз основа на ISO/IEC 27001;
b) внедрят общоприети механизми за контрол на сигурността на информацията;
c) разработят собствени указания за управление на сигурността на информацията.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27002:2013/Cor. 1:2016

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27002:2014

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27002:2013/Cor. 2:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 27002:2017
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2017 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO/IEC 27002:2022

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO/IEC 27002:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO/IEC 27002:2017