Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO/IEC 27001:2017

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2013, включително Cor. 1:2014 и Cor. 2:2015)

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
18.04.2017 г.
14.06.2017 г.

Главна информация

60.60     18.04.2017 г.

януари 2024

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

03.100.70     35.030  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя изискванията за създаване, внедряване, функциониране, наблюдение (мониторинг), преглед, поддържане и подобряване на системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в контекста на цялостните бизнес рискове за организацията. Той определя изискванията за внедряване на механизми за контрол на сигурността на информацията, персонализирани за потребностите на отделните организации или на части от тях. Този международен стандарт може да бъде използван от всички организации, независимо от техния вид, големина и естество на дейност.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27001:2013/Cor. 1:2016

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27001:2013/Cor. 2:2016

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27001:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 27001:2017
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2017 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO/IEC 27001:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO/IEC 27001:2017