Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 22477-4:2018

Геотехнически изследвания и изпитвания. Изпитване на геотехнически конструкции. Част 4: Изпитване на пилоти: изпитване с динамично натоварване (ISO 22477-4:2018)

Geotechnical investigation and testing - Testing of geotechnical structures - Part 4: Testing of piles: dynamic load testing (ISO 22477-4:2018)
18.09.2018 г.

Главна информация

60.60     18.09.2018 г.

BDS

ТК-55

Европейски стандарт

93.020  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Стандартизационна редакция"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изисквания за извършване на изпитване на пилоти с динамично натоварване, при което единичен пилот е подложен на осово краткотрайно ударно натоварване на натиск за предвиждане на якостта на натиск и зависимостта натоварване – преместване, включително разпределението на триенето по стеблото на пилота и съпротивлението в основата.

ISO 22477-4:2018 установява спецификациите за провеждане на изпитвания на динамично натоварване, при които еединичен пилот е подложен на осово краткотрайно ударно натоварване на натиск. ISO 22477-4:2018 очертава методите за изпитване, необходими, за да позволи оценката на устойчивостта на пилоти да бъде определена от следните методи и процедури, описани в EN1997-1:2004+A1:2013: а) изпитване на динамичен удар; определяне на съпротивлението на натиск на пилота чрез оценка на измерванията на деформация и ускорение и/или преместване на главата на пилота във времето; b) формули за забиване на пилоти; оценка на съпротивлението на натиск на пилоти на база броя на ударите и енергията на удара по време на забиване на пилоти; с) анализ на вълново уравнение; оценка на съпротивлението на натиск на пилоти на база броя на ударите чрез моделиране на пилота, почвата и забиващото оборудване; d) динамично изпитване с множество удари; оценка на съпротивлението на натиск на пилота от серия от удари, предназначени да генерират различни нива на изместване и скорост на главата на пилота. ISO 22477-4:2018 е приложим за пилоти, натоварени аксиално на натиск. ISO 22477-4:2018 е приложим за всички типове пилоти, споменати в EN 1536, EN 12699 и EN 14199. Изпитванията, разгледани в този документ, са ограничени до изпитвания на динамично натоварване само върху пилоти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 22477-4:2018
60.60 Публикуван стандарт
18.09.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 22477-4:2018

Въвежда ISO 22477-4:2018

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход