Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TR 52003-2:2018

Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, рейтинги и сертификати. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2:2017)

Energy performance of buildings - Indicators, requirements, ratings and certificates - Part 2: Explanation and justification of ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2:2017)
15.01.2018 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Технически доклад

91.120.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Поправка в заглавието, обявена в бр.12/2019 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TR 52003-2: 2017 се позовава на ISO 52003‑1. Той съдържа информация, която подкрепя правилното разбиране и използване на ISO 52003‑1 и не съдържа никакви нормативни разпоредби.
ЗАБЕЛЕЖКА: Връзката с другите ЕРВ стандарти, продуктовите стандарти и продуктовата политика, е показана схематично на фигура 4 в точка 6.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15217:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TR 52003-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 52003-2:2017

Въвежда ISO/TR 52003-2:2017