Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10077-1:2018

Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 1: Общи положения (ISO 10077-1:2017, коригирана версия 2020-02)

Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1:2017, Corrected version 2020-02)
15.01.2018 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.060.50     91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10077-1:2017 специфицира методи за изчисляване на коефициента на топлопреминаване на прозорци и пешеходни врати, състоящи се от остъклени и/или непрозрачни панели, закрепени за рамка, с или без капаци.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10077-1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10077-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10077-1:2017

Въвежда ISO 10077-1:2017