Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TR 52018-2:2018

Енергийни характеристики на сгради. Показатели за частични изисквания за енергийните характеристики на сгради, свързани с баланса на топлинна енергия и свойствата на сградата. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2:2017)

Energy performance of buildings - Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features - Part 2: Explanation and justification of ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2:2017)
15.01.2018 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Технически доклад

91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TR 52018-2:2017 е свързан с ISO 52018‑1. ISO 52018‑1 дава кратко изброяване на възможни изисквания, свързани с баланса на топлинна енергия и особеностите на сградата. Той също предлага таблици за регулаторните органи да докладват своя избор по еднакъв начин. ISO/TR 52018-2:2017 предоставя много изходни съображения, които могат да помогнат както на частните оператори, така и на административните органи и на всички заинтересовани да вземат информирани решения. ISO/TR 52018-2:2017 не съдържа никакви нормативни разпоредби.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TR 52018-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 52018-2:2017

Въвежда ISO/TR 52018-2:2017