Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TR 52016-2:2018

Енергийни характеристики на сгради. Енергийни нужди от отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаем и латентен отоплителен товар. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52016-1 и ISO 52017-1 (ISO/TR 52016-2:2017)

Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 2: Explanation and justification of ISO 52016-1 and ISO 52017-1 (ISO/TR 52016-2:2017)
15.01.2018 г.
17.06.2019 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Технически доклад

91.120.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TR 52016-2:2017 съдържа информация в подкрепа на коректното разбиране и използване на ISO 52016‑1 и ISO 52017‑1.
Тези документи дават методи за изчисляване за оценяване на:
- (осезаемият и латентен) отоплителен товар и нуждата от отопление и охлаждане, основано на почасови изчисления;
- (осезаемите и латентни) енергийни нужди за отопление и охлаждане, основани на месечни изчисления (ISO 52016‑1);
- вътрешна температура, основана на почасови изчисления;
- проектни (осезаеми и латентни) товари за отопление и охлаждане, основани на почасови изчисления.
ISO/TR 52016-2:2017 не съдържа никакви нормативни разпоредби.
ЗАБЕЛЕЖКА Описание на обосновката на реолганизацията на съвкупността от силно свързани и частично припокриващи се стандарти на ISO и CEN е дадено в приложение Н.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TR 52016-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 52016-2:2017

Въвежда ISO/TR 52016-2:2017