Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 80000-4:2020

Величини и единици. Част 4: Механика (ISO 80000-4:2019)

Quantities and units - Part 4: Mechanics (ISO 80000-4:2019)
16.03.2020 г.

Главна информация

60.60     16.03.2020 г.

BDS

ТК-28

Европейски стандарт

01.060  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава имена, символи, определения и единици за количествата механика. Където е подходящо, се дават и коефициенти на конверсия.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 80000-4:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 80000-4:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 80000-4:2019

Въвежда ISO 80000-4:2019