Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62485-5:2021

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации на батерии. Част 5: Безопасна експлоатация на литиево-йонни батерии за стационарни приложения (IEC 62485-5:2020)

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries
15.04.2021 г.

Главна информация

60.60     15.04.2021 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20     29.220.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62485-5: 2020 се прилага за инсталирането на една или повече стационарни вторични батерии, имащи максимално съвкупно постояннотоково напрежение от 1 500 V към която и да е част от постояннотоковата мрежа на електрическата мрежа, и описва основните мерки за защита по време на нормална работа или при очаквана неизправност условия срещу опасности, генерирани от:
- електричество;
- късо съединение;
- електролит;
- емисии на газ,
- пожар,
- експлозия.
Този документ предоставя изисквания относно аспектите на безопасността, свързани с инсталирането, използването, инспекцията и поддръжката и изхвърлянето на литиево-йонни батерии, използвани в стационарни приложения.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62485-5:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.04.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62485-5:2021/AC:2022-07:2022

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62485-5:2021

Въвежда IEC 62485-5:2020 ED1