Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 15378:2017

Първични опаковъчни материали за лекарствени продукти. Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2015 с оглед добрата производствена практика (GMP) (ISO 15378:2017)

Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (ISO 15378:2017)
14.12.2017 г.

Главна информация

60.60     14.12.2017 г.

BDS

ТК-34

Европейски стандарт

11.040.01     03.100.70  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 15378:2015 определя изисквания за система за управление на качеството, когато е необходимо организацията да докаже своята способност да доставя първични опаковъчни материали за лекарствени продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, включително на регулаторните изисквания и на международните стандарти, приложими за първични опаковъчни материали.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 15378:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 15378:2017
60.60 Публикуван стандарт
14.12.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 15378:2017

Въвежда ISO 15378:2017