Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 22825:2018

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Изпитване на заварени съединения от аустенитни стомани и никелови сплави (ISO 22825:2017)

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO 22825:2017)
15.03.2018 г.

Главна информация

60.60     15.03.2018 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 22825:2017 уточнява подхода, който трябва да се следва при разработването на процедури за ултразвуково изпитване на следните заваръчни шевове:
- заваръчни шевове на корозионноустойчиви стомани;
- заваръчни шевове на никелови сплави;
- заваръчни шевове на аустенитно-феритни (дуплекс) стомани;
- заваряване на разнородни метали;
- аустенитни заваръчни шевове.
Целите на изпитването могат да бъдат много различни, например:
- за оценка на нивото на качество (производство);
- за откриване на специфични нецялостности, предизвикани в експлоатация.
Нивата на приемане не са включени в ISO 22825:2017, но могат да бъдат приложени в съответствие с обхвата на изпитването (вж. 4.1).
Изискванията на ISO 22825:2017 са приложими както при ръчно, така и при механизирано изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 22825:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 22825:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.03.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 22825:2017

Въвежда ISO 22825:2017