Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17058:2018

Експозиция на работното място. Оценяване на експозицията при вдишване на наночастици и техните агрегати и агломерати

Workplace exposure - Assessment of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard provides guidelines to assess workplace exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA). It contains guidance on the sampling and measurement strategies to adopt and methods for data evaluation.
While the focus of this document is on the assessment of nano-objects, the approach is also applicable for exposure to the associated aggregates and agglomerates, i.e. NOAA, and particles released from nanocomposites and nano-enabled products.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17058:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17058:2018