Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15969-2:2017

Цистерни за превоз на опасни товари. Дигитален интерфейс за предаване на данни между цистерна за превоз и стационарни съоръжения. Част 2: Търговски данни и логистика

Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data
14.06.2018 г.
95.99 Отменен стандарт   17.01.2023 г.

Главна информация

95.99     17.01.2023 г.

BDS

ТК-14

Европейски стандарт

35.240.60  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва структурните данни, нужни за управление при пътуване на транспортното средство, определени в нареждания за измерими и неизмерими продукти качени онлайн при разносна търговия. Преработените нареждания се трансферират обратно в офиса еднократно или по късно по всяко време онлайн.
Стандартът е за трансфера на търговски данни и данни за логистика между цистерната за превоз и стационарните съоръжения при всяка комуникация между тези части.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15969-2:2011

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15969-2:2017
95.99 Отменен стандарт
17.01.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15969-2:2023

Свързан проект

Въвежда EN 15969-2:2017