Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60079-0:2018

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017)

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

AC:2020-02:2020

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част от IEC 60079 и други стандарти, допълващи този стандарт, определят допълнителни изисквания за изпитване на Ex съоръжения, работещи извън стандартния температурен обхват, но може да се наложи допълнително разглеждане и допълнително изпитване на Ex съоръжения, работещи извън стандартния обхват на атмосферното налягане и стандартното съдържание на кислород. Такова допълнително изпитване може да бъде особено важно по отношение на видовете защита, които зависят от гасенето на пламъка, като например "взривозащитени обвивки, вид "d"" (IEC 60079-1) или ограничаване на енергията, "собствена безопасност", вид "i"(IEC 60079 -11). Това седмо издание заменя и отменя шестото издание, публикувано през 2011 г. Това издание представлява техническо преразглеждане. Пълно описание на техническите промени между издание 7.0 и предишното издание на документа са дадени в предговора на този стандарт.

Ключови думи: Ex съоръжения и Еx компоненти, предвидени за използване в експлозивни атмосфери.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 60079-0:2012

Отменя и заменя
БДС EN 60079-0:2012/A11:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60079-0:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
prБДС EN IEC 60079-0:2018/AB:2022

Коригиран от
БДС EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02:2020

Изменен от
prБДС EN IEC 60079-0:2018/AA:2022

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60079-0:2021

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60079-0:2018

Въвежда IEC 60079-0:2017 ED7