Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13302:2018

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичния вискозитет на битумни свързващи вещества чрез апарат с въртящ се вал

Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus
14.08.2018 г.
16.05.2019 г.

Главна информация

60.60     14.08.2018 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.140     91.100.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за измерване на динамичния вискозитет на множество битумни свързващи вещества: модифицирани и немодифицирани битумни свързващи вещества, битумни емулсии, разредени и пластифицирани битумни свързващи вещества, чрез апаратура с въртящ се вал (коаксиален вискозиметър).
Цитирани са стандартни температури на приложение, макар че динамичният вискозитет може да се измерва при други температури, ако се изисква. Също така измерванията при стандартните стойности на честотата на срязване могат да бъдат заменени или допълнени чрез измервания при допълнителни стойности на честотата на срязване, ако се изисква.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прилагането на този документ може да бъде свързано с опасни материали, действия и съоръжения. Този документ не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с неговото прилагане. Потребителят на този документ носи отговорност за установяване на подходящи мерки за безопасност и защита на здравето и определяне на приложимостта на ограниченията на нормативните актове, преди неговото прилагане.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13302:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13302:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.08.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13302:2018